IKA Roundabout Art

IKA Evidensbaserad fördom

IKA Kids Club

IKA Läromedel

IKA Statskyrkomuseum

IKA Jag är likgiltig

Jag är likgiltig för Västerås

2011-05-24

Många människor saknar känslor för Västerås utan att tala om det. Kliv fram och stoppa den tysta likgilitgheten!

Här kan du läsa mer, ladda ner den grafiska profilen eller beställa tröjan.

Läs mer >>

 

 

 

Meningsskapande historia

2011-04-25

Bor du i en region som saknar lämningar från någon eller flera tidsepoker. I så fall kan IKA ändra på det. Även i år skapar vi eller placerar ut kvarlevor. Årets tema är neolitikum.

Läs mer >>

 

 

 

 

 

Kampanjen Visa engagemang avslutad

2009-11-03

engagemangUnder oktober har IKA genomfört projektet Visa engagemang. Kampanjen är avslutad men det går även i fortsättningen att stödja projektet.

Läs mer >>

 

 

 

 

Självstärkande material

2009-07-16

reklameraSom verktyg i arbetet med den enskilde konsumentens relationer använder IKA reklamationsetiketter. IKA-vänner har efterfrågat dessa för eget bruk varför de från den 17 juli finns att köpa till självkostnadspris. Beställ valfritt antal för 70 öre/st via e-post processagare@konstochansvar.se. Frakt tillkommer.

 

 

 

 

 

Statskyrkomuseum - ny verksamhet i IKA:s regi

2008-10-13

statskyrkomuseumIKA startar en nytt projekt - IKA Statskyrkomuseum. Syftet är att skildra staten i kyrkan. För att klara av det behöver vi din hjälp.

Läs mer >>

 

 

 

 

 

 

Sveriges landskapsbrott utsedda

2008-08-05

landskapsbrottLägg signaturförfalskning, vårdslöshet mot borgenär och klotter mot kollektivtrafiken på minnet. I alla fall om du vill kunna landskapsbrotten för Uppland, Jämtland och Södermanland.
Genom att undersöka hur överrepresenterade olika brott är i våra landskap har Institutet för konst och ansvar, IKA, sammanställt Sveriges landskapsbrott.

Läs mer >>

Direkt till listan >>

 

 

Teori och praktik på barnens villkor

2008-05-22

IKA Kids ClubDen ljusa källarsalen bubblar av barnröster när vi kliver in. Det är IKA Kids Club som håller på att avsluta en söndagseftermiddag med konst och samhällskritik för de minsta.

Läs mer >>

 

 

 

Institutet för konst och ansvar

Vad är IKAInstitutet för konst och ansvar (IKA) är en oberoende samhällsaktör grundad i Västerås 2005. Ur programförklaringen, 21 sentenser om IKA och dess uppdrag: "Då konst utan ansvar blir en hallucination och ansvar utan konst en Sovjet-byråkrati vill IKA stå för både och." "IKA företräder den lilla människan och är en röst för alla som är för svaga för att påverka."