IKA Roundabout Art

IKA Evidensbaserad fördom

IKA Kids Club

IKA Läromedel

IKA Statskyrkomuseum

 

Kontakt

IKA vill ha kontakt med sin publik och sina samarbetspartner. Det kan handla om frågor om kring IKA, beställningar eller synpunkter på ett visst projekt. Tveka inte att kontakta oss.

processagare@konstochansvar.se

Vill du nå någon speciell person i organisationen mejlar du till fornamn@konstochansvar.se (inte å,ä och ö)