IKA Roundabout Art

IKA Evidensbaserad fördom

IKA Kids Club

IKA Läromedel

IKA Statskyrkomuseum

 

IKA Roundabout Art

Meningsskapande historia

Institutet för konst och ansvar (IKA) har under sommarhalvåret de fyra senaste åren, i begränsad skala, drivit projektet Meningsskapande historia. Under sensommaren 2011 utvidgar vi arbetet till fler platser. Årets tema är även i år neolitikum, det vill säga bondestenåldern.

Meningsskapande historia består i att skapa historiska kvarlevor. Syftet med projektet är att skänka människor känslan av att ingå i ett större sammanhang samt skapa samhörighet och självkänsla i lokalsamhället. Meningsskapande historia ger också möjligheter till en meningsfull fritid.

Precis som tidigare år kommer regioner som i mindre omfattning har lämningar från den aktuella perioden, det vill säga neolitikum, att prioriteras.

Har du förslag på platser i Sverige som behöver kvarlevor eller har du tillgång till artefakter som kan utplaceras?

Hör av dig till processagare@konstochansvar.se.

 

 

 

Med titel/Titled

Parti af Svartån med TurbinhusetIKA Roundabout Art, genomförde under augusti och september 2007 projektet Med titel/Titled, i Västerås.

Projektet har haft sin utgångspunkt i programförklaringen 21 sentenser om IKA.

Fotodokumentation av projektet visades i Västerås under september 2007.

I de fall konstverken inte vandaliserats finns det fortfarande möjlighet att ta del av utställningen i centrala Västerås.

Här visas några av verken.


 

 

 

 

 

Parti af Svartån med Turbinhuset, IKA 2007

 

 

Stilleben

Stilleben

Stilleben, IKA 2007

 

 

Vasagatan

Vasagatan

Vasagatan, IKA 2007

 

Roundabout Art är IKA:s program för konst i det offentliga rummet. Rondellen är en frigörande metafor för IKA:s strävan att bredda Street-begreppet – inte för att minska kollisionerna, men för att skapa gemensam rörelse och så göra dem mindre våldsamma.
IKA ägnar sig inte åt s.k. rondellkonst.