IKA Roundabout Art

IKA Evidensbaserad fördom

IKA Kids Club

IKA Läromedel

IKA Statskyrkomuseum

 

IKA Statskyrkomuseum

statskyrkomuseum

IKA startar en nytt projekt - IKA Statskyrkomuseum. Syftet är att skildra staten i kyrkan. För att klara av det behöver vi din hjälp.

Har du bildmaterial att bidra med? >>

 

 

 

 

 

 

 

Tillhör StatskyrkomuseetIKA omarbetar riktlinjerna för märkning av material på statskyrkomuseet. Därför är det ej längre möjligt att köpa stämplen.
Har du frågor? Mejla: processagare@konstochansvar.se