IKA Roundabout Art

IKA Evidensbaserad fördom

IKA Kids Club

IKA Läromedel

IKA Statskyrkomuseum

 

Sveriges landskapsbrott utsedda

 

Lägg signaturförfalskning, vårdslöshet mot borgenär och klotter mot kollektivtrafiken på minnet. I alla fall om du vill kunna landskapsbrotten för Uppland, Jämtland och Södermanland.
Genom att undersöka hur överrepresenterade olika brott är i våra landskap har Institutet för konst och ansvar, IKA, sammanställt Sveriges landskapsbrott.

– Många fördomar får sig en törn, säger Martin Fröberg, processägare på IKA. Vem hade kunnat tro att skatteavdragsbrott skulle vara så framträdande i Norrbotten?

Sveriges landskapsbrott bygger på Brottsförebyggande rådets statistik över anmälda brott i Sveriges län, kommuner och stadsdelar. Sedan har IKA räknat ut hur många anmälningar av varje slags brott det är per invånare i varje landskap och jämfört det med hur många anmälningar det är per invånare i landet. Att uträkningarna bygger på hur många brott som människor anmäler är positivt enligt Martin:

– Det är förstås roligt att svenska folket har fått vara med och bestämma, säger han.

Det betyder inte att anmälningarna i ett landskap har avgjort allt. Dels har IKA strukit några sorters brott, med hänsyn till brottsoffren. Dels är det precis som när Sveriges landskapsdjur röstades fram, att det rådde konkurrens mellan en del landskap.

– Ja, alla kan ju inte få älgen, så att säga, fortsätter Martin. Likadant var det med några brott – folkkära eller ej. Allra hårdast var konkurrensen om illegal rovdjursjakt, som låg i topp i både Lappland, Ångermanland och Dalsland.

Timingen för landskapsbrotten tycker Martin känns helt rätt:

– Landskapsblommorna utnämndes på året för hundra år sedan, landskapsdjuren för tjugo år sedan. De är en självklarhet att lära sig för svenska skolbarn, det här känns som en bra uppföljning.

 

Hela listan

Landskap Landskapsbrott Index*
Blekinge Miljöfarlig kemikaliehantering
4,66
Bohuslän Brott mot fiskelagen
6,96
Dalarna Obehörig befattning med djur eller växtart etc.
5,44
Dalsland Brott mot miljöskydd och vattenverksamhet
3,71
Gotland Förorening från fartyg
30,06
Gästrikland Spridande/förgörande/vårdslöshet med gift/smitta
3,71
Halland Stöld/tillgrepp av lastbil, släp eller järnvägsvagn
2,36
Hälsingland Olovlig vin-, öl- och starkölstillverkning
22,82
Härjedalen Försvårande av miljökontroll
26,26
Jämtland Vårdslöshet mot borgenär
11,59
Lappland Illegal rovdjursjakt (varg, björn, järv, lo, kungsörn)
22,64
Medelpad Olovlig försäljning/hantering av teknisk sprit m.m.
9,36
Norrbotten Skatteavdragsbrott
9,40
Närke Skatteredovisningsbrott
6,75
Skåne Smuggling av narkotika
4,32
Småland Olovlig försäljning och innehav av alkoholdrycker
4,02
Södermanland Klotter mot kollektivtrafiken
3,59
Uppland Signaturförfalskning
2,86
Värmland Olovlig dryckeshantering
5,02
Västerbotten Fara som framkallats för arbetstagare
2,02
Västergötland Narkotikabrott: innehav och eget bruk
2,94
Västmanland Övriga trafikbrott med fängelse i straffskalan
11,96
Ångermanland Olovlig sprittillverkning
3,93
Öland Vållande till miljöstörning
4,53
Östergötland Bedrägeri mot försäkringskassa
5,90

*Indexet visar hur många gånger fler anmälningar per invånare som brottet har i landskapet jämfört med riket.