IKA Roundabout Art

IKA Evidensbaserad fördom

IKA Kids Club

IKA Läromedel

IKA Statskyrkomuseum

 

Vanliga frågor

Vad är IKA?

Institutet för konst och ansvar, IKA är en oberoende samhällsaktör grundad i Västerås. IKA ser det som sitt uppdrag att förena konst och ansvar.

Varför är IKA viktigt?

Då konst utan ansvar blir en hallucination och ansvar utan konst en Sovjet-byråkrati vill IKA stå för både och.

Vem är IKA till för?

IKA företräder den lilla människan och är en röst för alla som är för svaga för att påverka.

Vem bestämmer i IKA?

IKA:s arbete utgår från manifestet, 21 sentenser om IKA och dess uppdrag. IKA:s styrelse styr verksamheten. IKA:s processägare driver institutets projekt.

Hur länge har IKA funnits?

De idéer som IKA står för har funnits länge. Kanske lika länge som det funnits mänsklig kultur. Det formella konstituerandet av institutet skedde i Västerås 2005.