IKA Roundabout Art

IKA Evidensbaserad fördom

IKA Kids Club

IKA Läromedel

IKA Statskyrkomuseum

 

Sveriges landskapsbrott utsedda

 

Hela listan

Landskap Landskapsbrott Index*
Blekinge Miljöfarlig kemikaliehantering
4,66
Bohuslän Brott mot fiskelagen
6,96
Dalarna Obehörig befattning med djur eller växtart etc.
5,44
Dalsland Brott mot miljöskydd och vattenverksamhet
3,71
Gotland Förorening från fartyg
30,06
Gästrikland Spridande/förgörande/vårdslöshet med gift/smitta
3,71
Halland Stöld/tillgrepp av lastbil, släp eller järnvägsvagn
2,36
Hälsingland Olovlig vin-, öl- och starkölstillverkning
22,82
Härjedalen Försvårande av miljökontroll
26,26
Jämtland Vårdslöshet mot borgenär
11,59
Lappland Illegal rovdjursjakt (varg, björn, järv, lo, kungsörn)
22,64
Medelpad Olovlig försäljning/hantering av teknisk sprit m.m.
9,36
Norrbotten Skatteavdragsbrott
9,40
Närke Skatteredovisningsbrott
6,75
Skåne Smuggling av narkotika
4,32
Småland Olovlig försäljning och innehav av alkoholdrycker
4,02
Södermanland Klotter mot kollektivtrafiken
3,59
Uppland Signaturförfalskning
2,86
Värmland Olovlig dryckeshantering
5,02
Västerbotten Fara som framkallats för arbetstagare
2,02
Västergötland Narkotikabrott: innehav och eget bruk
2,94
Västmanland Övriga trafikbrott med fängelse i straffskalan
11,96
Ångermanland Olovlig sprittillverkning
3,93
Öland Vållande till miljöstörning
4,53
Östergötland Bedrägeri mot försäkringskassa
5,90

*Indexet visar hur många gånger fler anmälningar per invånare som brottet har i landskapet jämfört med riket.

 

"Landskapsblommorna utnämndes på året för hundra år sedan, landskapsdjuren för tjugo år sedan. De är en självklarhet att lära sig för svenska skolbarn, det här känns som en bra uppföljning."

Läs mer >>